W88 VIP Club៖ បង្កើនកម្រិត & ឈ្នះ KHR1000K

W88 ក្លឹបវីអាយភី  W88 VIP Login  ប្រាក់រង្វាន់ USD200

ក្លឹប W88 VIP: បេសកកម្ម & គោលបំណង

ស្វែងយល់អំពី W88 VIP Club – ចូលរួមជាមួយ W88 និងទាមទារប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 200 ដុល្លារ។ ដំឡើងកំណែគណនីដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ និងជំនួយបុគ្គលិក W88 អាទិភាព។ គេហទំព័រ W88 ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាគេហទំព័រភ្នាល់កំពូលមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ នេះ គឺ ដោយសារ តែ ផលិត ផល W88 Dashboard ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក នូវ ផលិត ផល លេង ល្បែង តាម អនឡាញ ជា ច្រើន ដែល ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ អ្នក ចាប់ ផ្តើម ក៏ ដូច ជា អ្នក លេង គាំទ្រ ផង ដែរ ។

ប៉ុន្តែ នេះ មិន មែន ជា មូលហេតុ តែ មួយ គត់ ដែល អ្នក គួរ បង្កើត គណនី នៅ ក្នុង បញ្ជី W88 នោះ ទេ ដោយសារ នៅ ទីនេះ អ្នក ក៏ អាច ទាមទារ ការ លើក កម្ពស់ លើស ដែល ជួយ បង្កើន កាបូប គណនី របស់ អ្នក កាន់ តែ ច្រើន ដែល អ្នក លេង ។ ហើយសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះម៉ាក W88 អ្នកអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្លឹប W Signature ឬ W88 VIP!

W88 VIP ចូលរួមដើម្បីក្លាយជាសមាជិក vip ផ្លូវការ

កម្មវិធី W88 CLUB គឺជា កម្មវិធី ដ៏ ស្មោះត្រង់ មួយ ដែល ផ្តល់ អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើន ដល់ សមាជិក ក្នុង ការ លេង នៅ W88 ជា យូរ មក ហើយ ។ នៅ ទីនេះ អ្នក អាច ទទួល បាន អ្វីៗ គ្រប់ យ៉ាង ចាប់ តាំង ពី អំណោយ ខួប កំណើត និង ការ ព្យាបាល ដល់ អ្នក គ្រប់ គ្រង គណនី ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក និង ការ គាំទ្រ អាទិភាព ពី បុគ្គលិក W88 ។ ដើម្បី ទទួល បាន អត្ថប្រយោជន៍ ទាំង នេះ អ្វី ដែល អ្នក ត្រូវ ធ្វើ គឺ ល្បែង នៅ លើ គេហទំព័រ និង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង ពី Blue ទៅ Gold ទៅ Platinum ហើយ ចុង ក្រោយ ទៅ កម្រិត Diamond។ ខាងក្រោម នេះ ជា ទិដ្ឋភាព ទូទៅ លម្អិត នៃ កម្រិត ក្លឹប W88 VIP រង្វាន់ និង អត្ថប្រយោជន៍ របៀប ចូល ទៅ កាន់ ការ បង្រៀន ផ្នែក VIP និង លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ ដែល អ្នក ត្រូវ ធ្វើ តាម ។

កម្រិតក្លឹប W88 VIP: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើង?

ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបង្កើតគណនីនៅក្នុង W88 Register អ្នកនឹងទទួលបានឋានៈ Blue W88 CLUB ដែលអាចរកបានសម្រាប់គណនីទាំងអស់។ នៅ ទីនេះ អ្នក ទទួល បាន ពិន្ទុ បន្ថែម ទុក ដំបូង និង ការ ផ្តល់ ជូន ការ លើក កម្ពស់ ផ្សេង ទៀត សម្រាប់ សមាជិក ថ្មី ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បី បន្ត និង ធ្វើ ឲ្យ កម្រិត ប្រសើរ ឡើង អ្នក ត្រូវ តែ បំពេញ លក្ខខណ្ឌ ជាក់លាក់ ដែល ត្រូវ បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង តារាង ខាង ក្រោម នេះ ។ អាន W88 Review នេះ ដើម្បី ដឹង បន្ថែម អំពី គេហទំព័រ ភ្នាល់ មុន ពេល អ្នក បង្កើត គណនី នៅ ក្នុង បញ្ជី របស់ ពួក គេ ។

W88zo W88 VIP Club ក្លាយជាសមាជិក vip ផ្លូវការ

មាស W88 VIPW88 VIP ផ្លាទីនW88 VIP ពេជ្រ សោភា
ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង ទៅ កាន់ ស្ថាន ភាព មាស របស់ ក្លឹប W88 VIP អ្នក ត្រូវ តែ កើន ឡើង ឬ ភ្នាល់ ប្រហែល USD80,000 (KHR 3,25,188,320) ក្នុង រយៈ ពេល 30 ថ្ងៃ ខាង មុខ នៃ ការ ចុះ ឈ្មោះ គណនី នៅ ក្នុង បញ្ជី W88 ។

ស្ថានភាព នេះ គឺ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ បន្ទាប ទៅ គណនី ប្ល៊ូ វិញ ដោយសារ អ្នក ត្រូវ តែ រក្សា តម្រូវ ការ កម្រិត ហើយ ក៏ រក្សា ពេល វេលា ផុត កំណត់ រង្វាន់ 90 ថ្ងៃ នៅ ក្នុង គំនិត ផង ដែរ ។

ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ឋានៈ W88 Club Diamond អ្នក ត្រូវ តែ ងើប ឬ ភ្នាល់ ប្រហែល ៩៦៨.០០០ ដុល្លារ ក្នុង រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ខាង មុខ នៃ ការ ទទួល បាន ឋានៈ W88 Gold W88 VIP។

ស្ថាន ភាព នេះ គឺ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ បន្ទាប ដោយសារ អ្នក ត្រូវ តែ រក្សា កម្រិត ជាមួយ នឹង ការ ភ្នាល់ ប្តូរ ប្រាក់ ចំនួន USD 160,000 (khr 6,50,376,640) រៀង រាល់ 60 ថ្ងៃ ហើយ ក៏ រក្សា ពេល វេលា ផុត កំណត់ រង្វាន់ ក្នុង រយៈ ពេល 120 ថ្ងៃ ក្នុង ការ គិត ផង ដែរ ។

ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ គណនី W88 Diamond អ្នក ត្រូវ តែ រក្សា តម្រូវ ការ បង្វិល ប្រាក់ ចំនួន ១៦០.០០០ ដុល្លារ រៀងរាល់ ៦០ ថ្ងៃ ក្នុង គណនី Diamond របស់ អ្នក។

អ្នក នឹង ត្រូវ បាន អញ្ជើញ ឲ្យ ធ្វើ ជា សមាជិក ដាយម៉ាន់ W88 VIP ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ បន្ទាប ប្រសិន បើ មិន ត្រូវ បាន រក្សា ទុក ។ មាន រយៈ ពេល ផុត កំណត់ រង្វាន់ 180 ថ្ងៃ ។

តើអ្វីទៅជាថ្មីនៅលើគណនី W88 VIP របស់អ្នក?

ឥឡូវ នេះ យើង បាន បង្ហាញ អ្នក នូវ តម្រូវ ការ នៃ ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង គណនី កម្រិត W88 VIP សម្រាប់ ស្ថានភាព នីមួយៗ ដែល អ្នក អាច ចាប់ ផ្តើម ដោយ ការ បង្រៀន មគ្គុទ្ទេសក៍ W88 Bet របស់ យើង និង ច្រើន ជាង នេះ ។ ដូច្នេះឥឡូវនេះ សូមយើងមើលការលើកឡើងរបស់ W88 ការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ ប្រាក់រង្វាន់ ការបង្វិលសង និងការព្យាបាលក្រៅស្បូនផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចទទួលបានពីបុគ្គលិក W88 នៅពេលអ្នក upgrade ពីស្ថានភាព W88 VIP មួយទៅមួយផ្សេងទៀត!

W88 VIP Club ចូលរួមដើម្បីក្លាយជាសមាជិក vip ផ្លូវការ

 មាស សុខសោភាផ្លាទីនឹមពេជ្រ សោភា
កីឡា Rebates (SABA)0.20%0.20%0.20%
កីឡា Rebates (BTi)0.30%0.30%0.30%
ផ្សាយផ្ទាល់កាស៊ីណូ Rebates(Club W Casino)0.30%0.70%0.80%
Live កាស៊ីណូ Rebates(Club Evolution)0.10%0.50%0.60%
Slots Rebates0.25%0.70%1%
១. ការព្យាបាលថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិ
ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ជាអាទិភាពអាទិភាព ប្លាទីនDiamond Priority Personalized
ការ ចូល ទៅ កាន់ ដំណោះ ស្រាយ ការ បង់សង ដាច់ ដោយ ឡែកមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិ
ប្រាក់រង្វាន់ Redemption (%)10% Discount Off15% Discount Off18% Discount Off
ក្រុម VIP ដែល បាន កំណត់មានសិទ្ធិកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនី VIP
VIP Signature Club ប្រូម៉ូសិនពិសេសមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិ
មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ពិន្ទុ រង្វាន់មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិ

ទាន់សម័យជាមួយក្លឹប W88 VIP ក្នុងជំហានងាយៗ 2

ឥឡូវ នេះ ដែល អ្នក ដឹង ច្រើន បំផុត អំពី អ្វី ដែល អ្នក អាច ទទួល បាន ក្នុង នាម ជា សមាជិក ក្លឹប W88 VIP សូម បន្ត និង បង្កើត គណនី មួយ នៅ ក្នុង បញ្ជី W88 នៅ ថ្ងៃ នេះ ! ដើម្បី ជួយ អ្នក ជាមួយ នឹង តម្រូវ ការ រមៀល អ្នក អាច ទាម ទារ ឥណទាន សេរី W88 ការ ផ្តល់ ជូន ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ ផ្សេង ទៀត ដែល សមាជិក ស្ថាន ភាព ប្ល៊ូ អាច ទទួល បាន ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន ឯង ប្រសើរ ឡើង ។ និយាយ ថា ជំហាន ពីរ ខាង ក្រោម នេះ អាច ជួយ អ្នក ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង របស់ W88 Club របស់ អ្នក ។

ជំហានទី1៖ ចូលទៅតំបន់ភ្នាល់ W88 ដើម្បីចាប់ផ្តើមលេងហ្គេមលើផលិតផល W88 dashboard:

  • ដំបូងអ្នកត្រូវចុចលើប៊ូតុង ‘Join’ ដើម្បីបង្កើតគណនីនៅក្នុង W88 Register ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានគណនីរួចហើយនោះសូមចុចលើប៊ូតុង ‘Login’ ដើម្បីចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកនិងលេងហ្គេមផលិតផល W88 dashboard។
  • នៅ ពេល បង្កើត គណនី ថ្មី អ្នក អាច ទាម ទារ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ផ្សព្វ ផ្សាយ W88 ឥណទាន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។ល។ នៅ លើ ការ ផ្ញើ ទុក ដំបូង របស់ អ្នក ។

W88 VIP Club ក្លាយជាសមាជិក vip ផ្លូវការ

ជំហានទី2៖ ទៅលេងក្លឹប W Signature ដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីក្លឹប W88 VIP

  • ជំហាន បន្ទាប់ គឺ ត្រូវ ចុច ឬ ជូត កណ្ដុរ របស់ អ្នក លើ រូប តំណាង Home នៅ លើ ផ្ទាំង W88 ហើយ នេះ នឹង ផ្តល់ ឲ្យ អ្នក នូវ ជម្រើស ទម្លាក់ ចុះ ដែល អ្នក ត្រូវ តែ ចុច លើ ជម្រើស ‘VIP W Signature Club’ ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ព័ត៌មាន លម្អិត សំខាន់ៗ អំពី ក្លឹប VIP ។
  • និយាយ ថា វា សំខាន់ ក្នុង ការ អាន លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ សំខាន់ ៗ និង ដឹង បន្ថែម ទៀត អំពី ការ បង្វិល សង រង្វាន់ និង លក្ខខណ្ឌ ផ្សេង ទៀត ពី ផ្នែក នេះ ពីព្រោះ លក្ខខណ្ឌ ទាំង នេះ ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ក្នុង ពេល វេលា ។ ខាងក្រោម នេះ គឺជា លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ របស់ ក្លឹប W88 VIP ដ៏ សំខាន់ ចំនួន ៥ ដែល អ្នក ត្រូវតែ យកចិត្តទុកដាក់ បំផុត ។

៥ លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ សំខាន់ របស់ W88 VIP ដើម្បី ធ្វើ តាម

W88 VIP ក្លាយជាសមាជិក vip ផ្លូវការ

  1. មាន តែ សមាជិក W88 ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ប៉ុណ្ណោះ ដែល មាន សិទ្ធិ ចូល រួម ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ស្ថាន ភាព ក្លឹប W88 VIP ប៉ុន្តែ នេះ ពឹង ផ្អែក លើ គុណ សម្បត្តិ គណនី ដោយ បុគ្គលិក W88 ដោយ ផ្អែក លើ សកម្ម ភាព ។
  2. ពានរង្វាន់ ក្លឹប W88 VIP លក្ខខណ្ឌ និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងៗ ទៀត អាច ត្រូវ បាន ផ្លាស់ប្ដូរ កែ សម្រួល ឬ ដក ចេញ ដោយសារ ម៉ាក W88 ហាក់ មាន សមត្ថភាព ។
  3. ក្រុម W88 មាន សិទ្ធិ ត្រួត ពិនិត្យ និង តាមដាន រាល់ សកម្មភាព គណនី ជំនួញ ជាដើម ដើម្បី ជួយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង ពី ស្ថានភាព មួយ ទៅ មួយ ទៀត។
  4. ក្រៅ ពី នេះ ក្រុម W88 អាច ដក ហូត សមាជិក ណា មួយ ដែល ចូល រួម ក្នុង សកម្ម ភាព ក្លែង បន្លំ ណា មួយ ឬ រំលោភ បំពាន លក្ខខណ្ឌ និង លក្ខខណ្ឌ ទាំង នេះ ។
  5. ជា ចុង ក្រោយ លក្ខខណ្ឌ ទូទៅ និង លក្ខខណ្ឌ W88 អនុវត្ត ដែល មាន ន័យ ថា សមាជិក ត្រូវ តែ មាន គណនី ផ្ទាល់ ខ្លួន តែ មួយ ប៉ុណ្ណោះ នៅ លើ គេហទំព័រ ភ្នាល់ ។

សន្និដ្ឋាន

នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល អ្នក ត្រូវ ដឹង អំពី កម្រិត ក្លឹប W88 VIP និង របៀប ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង ពី កម្រិត មួយ ទៅ កម្រិត ផ្សេង ទៀត ។ ការ ក្លាយ ជា សមាជិក W88 មិន ត្រឹម តែ មក ជាមួយ នឹង រយៈ ពេល ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ផ្តល់ ប្រយោជន៍ រយៈ ពេល វែង ដែល អ្នក គួរ តែ ដឹង ហើយ អត្ថ ប្រយោជន៍ មួយ បែប នេះ គឺ កម្ម វិធី ស្មោះ ត្រង់ របស់ ក្លឹប W88 Club ។ ដូច្នេះ សូម បន្ត និង បង្កើត គណនី មួយ នៅ ក្នុង បញ្ជី W88 ផ្លូវ ការ ដោយ ប្រើ តំណ W88 ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ របស់ យើង និង ទាម ទារ ការ លើក កម្ពស់ ហួស ហេតុ របស់ ពួក គេ ដើម្បី ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ VIP របស់ អ្នក នៅ ថ្ងៃ នេះ !

ចែករំលែក