W88 Register | របៀបចុះឈ្មោះនៅ W88 ក្នុងរយៈពេល 2 នាទី។

W88 ចុះឈ្មោះចូល  W88 Asia  ប្រាក់រង្វាន់ KHR 800K

ធ្វើ W88 Register ក្នុង 3 ជំហានងាយៗ៖ (1) ចុចប៊ូតុង ‘ចុះឈ្មោះ’ (2) បំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះ & (3) បញ្ជាក់ & ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ 100% រហូតដល់ 200 ដុល្លារ។ ការ លេង ហ្គេម លេង ល្បែង ល្បែង តាម អ៊ិនធើរណែត បាន ក្លាយ ជា វិធី សាស្ត្រ ដ៏ ពេញ និយម បំផុត មួយ ដើម្បី រីករាយ នឹង ពេល វេលា កម្សាន្ដ ដ៏ សប្បាយ រីករាយ មួយ ចំនួន ដោយសារ តែ ផលិត ផល ល្បែង ដ៏ ទូលំទូលាយ របស់ ពួក គេ ។

វេទិកា លេង ល្បែង តាម អន ឡាញ មួយ បែប នេះ គឺ គេហទំព័រ W88 ដែល អ្នក អាច លេង ហ្គេម តាម អន ឡាញ នៅ ផលិតផល ហ្គេម ដ៏ សប្បាយ បំផុត មួយ ចំនួន។ វេទិកាហ្គេម W88 រួមមានការលេងកីឡា ហ្គេមកាស៊ីណូ ហ្គេមស្លុត និងផលិតផលកំសាន្តជាច្រើនទៀត! ដូច្នេះ ការបង្កើតគណនីមួយនៅក្នុង W88 register គឺជាការមួយត្រូវតែមានហើយខាងក្រោមនេះជាការបង្រៀនដ៏សាមញ្ញមួយអំពីរបៀបបង្កើត W88 club login និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ W88។

បង្កើតគណនីក្នុង W88 register ក្នុងជំហានងាយៗ 3

វេទិកាហ្គេម W88 Asia គឺជាកន្លែងដ៏សប្បាយបំផុតមួយដែលអ្នកអាចរីករាយតាមអនឡាញ ដោយសារផលិតផលទាំងអស់ដែលអ្នកអាចចូលដំណើរការបាននៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើឱ្យ  W88 register ជោគជ័យ។ នៅ ពេល បង្កើត និង គណនី នៅ ក្នុង  W88 register និង ការ បង្កើត W88 bet  login អ្នក ក៏ អាច ទទួល បាន ឱកាស ទាម ទារ 100 % រហូត ដល់ USD 200 (KHR 811900) ផ្តល់ រង្វាន់ ស្វាគមន៍ នៅ លើ ការ ផ្ញើ ទុក ដំបូង របស់ អ្នក ជាមួយ នឹង ឥណទាន ឥត គិត ថ្លៃ បន្ថែម ចំនួន USD 5 (KHR 20,310) លើ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ គណនី ។

ជំហាន 1៖ ចូលមើលគេហទំព័រផ្លូវការ W88 រួចចុចលើ ‘ ចុះឈ្មោះ’

រឿង ដំបូង ដែល អ្នក ត្រូវ ធ្វើ គឺ ធ្វើ ឲ្យ  W88 ចុហបហ្ជី  ដែល ទទួល បាន ជោគ ជ័យ គឺ ចូល ទៅ ក្នុង  គេហទំព័រ ផ្លូវ ការ W88 Asia ដោយ ចុច លើ  តំណ W88 club login ណាមួយ  ដែល បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង ប៊ូតុង ខាង លើ ។

ការបង្រៀន W88 register សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បី join w88 ជំហានទី 1

នេះ នឹង នាំ អ្នក ទៅ កាន់ គេហទំព័រ W88 ផ្លូវ ការ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ដោយ គ្មាន ការ បង្វែរ គ្រោះ ថ្នាក់ ណា មួយ ឡើយ ។ នៅ ពេល ដែល អ្នក បាន ចូល ទៅ ក្នុង គេហទំព័រ W88 អ្នក ត្រូវ តែ ចុច លើ ប៊ូតុង ‘ចុះ ឈ្មោះ’ នៅ ជ្រុង ខាង ស្តាំ ខាង លើ នៃ អេក្រង់ របស់ អ្នក ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ទម្រង់ W88 សម្រាប់ ធ្វើ ការ ចុះ ឈ្មោះ នៅ លើ  គេហទំព័រ W88 Asia ។

ជំហាន 2: បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក, លេខសម្ងាត់ និងប្រភេទគណនីរបស់អ្នក

នៅ ពេល ដែល អ្នក ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ជាមួយ នឹង ជំហាន ដំបូង នៃ  ការ បង្រៀន  W88 login  register ខាង លើ អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ផ្តល់ ទម្រង់ W88 លេច ឡើង សម្រាប់ បង្កើត គណនី មួយ នៅ ក្នុង បញ្ជី W88 ។ នៅលើ ទម្រង់ W88 នេះ សម្រាប់ ការចុះឈ្មោះ មាន ព័ត៌មាន លម្អិត សំខាន់ៗ ដែល អ្នក ត្រូវ បំពេញ មួយ ១ បៃ ដោយ មាន ភាព ត្រឹមត្រូវ ដូច ដែល បាន ណែនាំ ខាង ក្រោម ។

ការបង្រៀន W88 register សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បី join w88 ជំហានទី 2

 • ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់: សេចក្តី លម្អិត ដំបូង ដែល អ្នក ត្រូវ បញ្ចូល ដើម្បី ចូល រួមW88 គឺ ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ របស់ អ្នក ដែល ត្រូវ តែ មាន លក្ខណៈ ពិសេស តែ មួយ គត់ ដែល ស្រដៀង នឹង ឈ្មោះ ស្រប ច្បាប់ របស់ អ្នក សម្រាប់ គោល បំណង ផ្ទៀង ផ្ទាត់ ។ លើស ពី នេះ ទៀត វា មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ រក្សា ឈ្មោះ អាល់ហ្វាន់សេរ ដោយសារ ចន្លោះ និង តួ អក្សរ ផ្សេង ទៀត មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន  ឈ្មោះ អ្នក ប្រើ W88 bet  login នោះ ទេ ។
 • ពាក្យ សម្ងាត់ ៖ បន្ទាប់ មក អ្នក ត្រូវ តែ បន្ត បង្កើត ពាក្យ សម្ងាត់ ដ៏ រឹង មាំ សម្រាប់ ខ្លួន អ្នក ដែល គួរ តែ អាច នឹក ចាំ បាន យ៉ាង ងាយ ស្រួល តែ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មាន តែ អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យ សម្ងាត់ នេះ ត្រូវ តែ ជា អាល់ផាន់សេរិក ដែល មាន តួ អក្សរ ផង ដែរ ហើយ ត្រូវ តែ ឆ្លង កាត់ កម្លាំង ពាក្យ សម្ងាត់ W88 ថា ជា ‘ ខ្លាំង ‘ ។
 • រូបិយប័ណ្ណ: បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណដែលអ្នកចូលចិត្តរបស់អ្នកពីម៉ឺនុយទម្លាក់ចុះដើម្បីចូលរួមជាមួយW88 ។ ចាប់តាំងពីគេហទំព័រ W88 Cambodia ប្រើរូបិយប័ណ្ណ KHR សម្រាប់គ្រប់ផលិតផលនិងការផ្សព្វផ្សាយ, KHR នឹងត្រូវជ្រើសរើសរួចហើយនៅពេលបំពេញទម្រង់  W88 register ។
 • ប្រភេទគណនី: លក្ខណៈពិសេសដែលបានបន្ថែមថ្មីទៅ W88 form គឺជាប្រភេទគណនីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស, ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកទទួលបានដើម្បីបង្កើតគណនី crypto ភ្លាមៗផងដែរ. ដូច្នេះ ដោយ សារ ធម្មតា គឺ ជា ការ ជ្រើស រើស ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ អ្នក អាច ជ្រើស រើស បង្កើត គណនី គ្រីប ឬ មិន មែន ដោយ ចុច លើ ប្រអប់ ត្រួត ពិនិត្យ ។

ចំណាំ: គណនី W88 crypto ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់, លេង, និងរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការដកប្រាក់នៅក្នុង Crypto USDT coins. ដូច ដែល បាន បង្ហាញ អ្នក អាច បង្កើត គណនី crypto របស់ អ្នក ភ្លាមៗ ក្នុង អំឡុង ពេល ដំណើរ ការ ចុះ ឈ្មោះ W88 ឬ ក្រោយ មក ចូល ទៅ កាន់ ទម្រង់ W88 របស់ អ្នក ហើយ ចុច ប៊ូតុង ‘បង្កើត គណនី Crypto របស់ ខ្ញុំ’ ។

ជំហាន 3៖ បញ្ចូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ និងចូលរួម W88

នៅ ផ្នែក ចុង ក្រោយ នៃ W88 form សម្រាប់ ការ ចុះ ឈ្មោះ អ្នក ត្រូវ តែ បញ្ចូល ព័ត៌មាន លម្អិត ផ្នែក ច្បាប់ ឬ ពេញ លេញ របស់ អ្នក ដើម្បី បញ្ចប់  ដំណើរ ការ W88 club login ដោយ ជោគ ជ័យ ។ ធ្លាប់ធ្វើរួចភ្លាមអ្នកនឹងទទួលបានគណនីរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងភ្លាមៗនៅក្នុង  W88 ចុហបហ្ជី ដែលបន្ទាប់មកអ្នកអាចបង្កើត W88 bet  login ដើម្បីលេងហ្គេមលើផលិតផលដ៏អស្ចារ្យនៅលើគេហទំព័រ។

ការបង្រៀន W88 register សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បី join w88 ជំហានទី 3

 • ឈ្មោះពេញ: នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកត្រូវតែបញ្ចូលឈ្មោះពេញលេញរបស់អ្នកដូចដែលបានផ្ដល់នៅក្នុងឯកសារច្បាប់ដោយសារតែនេះអាចមកដោយដៃសម្រាប់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងរលូនដើម្បីចូលរួមជាមួយW88ដោយជោគជ័យ  ។
 • អ៊ីម៉ែល៖ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដែលត្រូវតែសកម្មមួយដូចនេះនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដូចជាការជូនដំណឹងសំខាន់ៗដែលទាក់ទងទៅនឹងគណនី W88 របស់អ្នក។
 • លេខ ទូរស័ព្ទ ៖ ស្រដៀង នឹង អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល របស់ អ្នក អ្នក គួរ បញ្ចូល លេខ ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក សម្រាប់ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ និង គោលបំណង សុវត្ថិភាព ។ សូម ចាំ ថា ត្រូវ បញ្ចូល លេខ ទូរស័ព្ទ សកម្ម មួយ និង ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព លេខ នៅ ពេល ណា ដែល វា ផ្លាស់ ប្តូរ នៅ ពេល អនាគត ដោយសារ គណនី របស់ អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ ទៅ នឹង វា ដើម្បី ងាយ ស្រួល W88 bet  login តាម រយៈ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ OTP ។
 • ការជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន: ចុងក្រោយអ្នកនឹងទទួលបានជម្រើសដើម្បី opt-in ដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីគេហទំព័រ W88 ដោយចុចលើប៊ូតុង slider។ អ្នក ផ្សាយ ព័ត៌មាន ទាំង នេះ មាន ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព អំពី កម្មវិធី ព្រម ទាំង ការ ផ្តល់ ជូន ផ្សព្វ ផ្សាយ ដែល នឹង ត្រូវ ផ្ញើ ទៅ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ របស់ អ្នក ។

នៅ ពេល ដែល អ្នក បាន បញ្ចប់ ការ បញ្ចូល ព័ត៌មាន លម្អិត ទាំង អស់ នៅ ក្នុង W88 form សម្រាប់ ការ ចុះ ឈ្មោះ អ្នក ត្រូវ តែ ពិនិត្យ មើល ព័ត៌មាន ទាំង នោះ ឡើង វិញ ហើយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា អ្វី ៗ ទាំង អស់ ត្រូវ បាន បញ្ចូល យ៉ាង ត្រឹម ត្រូវ ។ ធ្លាប់ធ្វើរួចសូមចុចលើប៊ូតុង ‘ចូលរួម’ ម្តងទៀតដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការចុះឈ្មោះ W88 និងចូលរួមជាមួយW88 ដោយជោគជ័យ។ បន្ទាប់ មក អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ចូល ទៅ ក្នុង គណនី  W88 club login របស់ អ្នក ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ  ដែល អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ស្វាគមន៍ ដោយ សារ ដូច ដែល បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង រូបភាព ខាង ក្រោម នេះ ។

ការបង្រៀន W88 register សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បី join w88 ជំហានទី 4

ទទួលបាន 100% ឡើងទៅ USD200 (KHR 811900) ប្រាក់បញ្ញើលើប្រាក់កក់ដំបូងរបស់អ្នក

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមជាមួយគេហទំព័រ W88 Asia betting អ្នកអាចទទួលបាននូវផលិតផល សេវាកម្ម និងការផ្តល់ជូនដ៏គួរឱ្យរំភើប ដែលនឹងកើនឡើងត្រឹមតែចំនួនតាមពេលវេលាប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល អ្នក បាន បញ្ចប់ ដំណើរ ការ ចុះ ឈ្មោះ W88 របស់ អ្នក ដោយ ជោគ ជ័យ ពិន្ទុ បន្ថែម W88 Promotion ដែល បាន លើក ឡើង ខាង ក្រោម នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល អ្នក គួរ ជ្រើស រើស សម្រាប់ ការ ផ្ញើ ទុក ដំបូង របស់ អ្នក ។

1. W88 ឥណទានឥតគិតថ្លៃ USD5 (KHR 20,310)

W88 register ការបង្រៀន join w88 សម្រាប់ w88 ក្រេឌីតឥតគិតថ្លៃ

ពេល ចូល រួម  W88 register និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ ព័ត៌មាន លម្អិត គណនី ទាំងអស់ ដោយ ជោគជ័យ នោះ អ្នក នឹង ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឥណទាន ជា មួយ នឹង ៥ ដុល្លារ ក្នុង កាបូប គណនី របស់ អ្នក បន្ទាប់ ពី បាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ ព័ត៌មាន លម្អិត គណនី សំខាន់ៗ។ បន្ទាប់ មក នៅ ពេល ធ្វើ ការ ផ្ញើ ទុក ដោយ ជោគជ័យ អប្បបរមា USD10 (KHR 40,610) អ្នក អាច ដោះ សោ ចំនួន នេះ ហើយ លេង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ W88 ដក ចេញ ។

2. កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ W88 និងប្រាក់រង្វាន់ Keno USD200 (KHR 811900)

ការបង្រៀន W88 register join w88 សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ w88

ប្រសិន បើ អ្នក បាន បង្កើត គណនី មួយ នៅ ក្នុង  W88 login register សម្រាប់ ការ លេង ហ្គេម កាស៊ីណូ ផ្ទាល់ ឬ keno នោះ អ្នក អាច ជ្រើស រើស យក 100% រហូត ដល់ USD 200 (KHR 811900) ការ ផ្តល់ រង្វាន់ ស្វាគមន៍ ។ នៅទីនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 10 ដុល្លារនិងបំពេញតម្រូវការ rollover 15 ដងនៅក្នុង W88 Live Casino ឬផលិតផល Keno ដោយផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

ហេតុអ្វី បាន ជា ជ្រើស រើស និង ចូល រួម ក្នុងW88 ជា គេហទំព័រ ភ្នាល់ ជា ផ្លូវ ការ របស់ អ្នក ?

ជាមួយ នេះ អ្នក ដឹង ទាំង អស់ អំពី  ដំណើរ ការ  W88 ចុះឈ្មោះ របស់ អ្នក  ដែល ចំណាយ ពេល តែ ក្រោម 2 នាទី ប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះ ក្នុង ផ្នែក នេះ សូម ឲ្យ យើង ជួយ អ្នក ឲ្យ យល់ ពី មូលហេតុ ដែល អ្នក គួរ បង្កើត គណនី មួយ នៅ ក្នុង  W88 register ហើយ ចូល រួម ក្នុងW88 ជា សមាជិក ផ្លូវ ការ ។ គេហទំព័រ W88 Asia ជា កន្លែង មួយ ដែល ល្អ បំផុត ក្នុង ការ លេង ហ្គេម តាម អន ឡាញ ជា ពិសេស ប្រសិន បើ អ្នក ជា អ្នក ចាប់ ផ្ដើម លេង។ នេះ គឺ ដោយសារ តែ អ្នក នៅ ជាមួយ  លេខ សម្គាល់ W88 bet  login កាន់ តែ យូរ នោះ អត្ថ ប្រយោជន៍ កាន់ តែ ច្រើន ដែល អ្នក អាច ទទួល បាន ក្នុង ពេល វេលា ។

ការបង្រៀន W88 register សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បី join w88

 1. ដំណើរការដោយស្របច្បាប់: គេហទំព័រ W88 Asia ត្រូវបានដំណើរការដោយស្របច្បាប់ ដោយសារវាជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុន BMM Compliance និង Gaming Laboratories International certificate providers។ នេះ ជា អ្វី ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ គេហទំព័រ W88 ផ្ដល់ ផលិតផល និង សេវាកម្ម របស់ ខ្លួន ដល់ អតិថិជន ទូទាំង ពិភពលោក រួម ទាំង កម្ពុជា ផង ដែរ។
 2. ជំនួញ រលូន ផ្នែក ដ៏ ល្អ បំផុត មួយ ទៀត អំពី ការ ចូល រួម W88 ជា សមាជិក គឺ ថា អ្នក អាច ធ្វើ ជំនួញ ដោយ រលូន និង សុវត្ថិភាព ។ វិធី សាស្ត្រ នៃ ការ ធ្វើ ជំនួញ នៅ W88 សម្រាប់ ការ ដាក់ និង ការ ដក ចេញ ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក យ៉ាង ទូលំទូលាយ ថា មាន សុវត្ថិភាព និង ប្រើប្រាស់ ដោយ ជន ជាតិ ខ្មែរ ជា ច្រើន។
 3. ផ្តល់ ឥណទាន ឥត គិត ថ្លៃ W88 បន្ទាប់ មក នៅ ពេល ដែល អ្នក ចូល រួម W88 Asia អ្នក ត្រូវ តែ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ព័ត៌មាន លម្អិត គណនី របស់ អ្នក ហើយ ម្ដង រួច អ្នក អាច ទទួល បាន ឥណទាន ឥត គិត ថ្លៃ 5 W88 ដុល្លារ ក្នុង កាបូប គណនី របស់ អ្នក ដែល បន្ទាប់ មក អ្នក អាច ដក ចេញ នៅ ពេល ធ្វើ ការ ផ្ញើ ទុក W88។
 4. ការផ្តល់ជូនពិសេស W88 លើការដាក់ប្រាក់ដំបូង៖ លើសពីនេះទៅទៀត នៅពេលដែលអ្នកដាក់ប្រាក់ W88 សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង អ្នកអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់នៃការផ្សព្វផ្សាយ W88 ណាមួយលើប្រភេទផលិតផលផ្សេងៗគ្នាដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។
 5. ផលិតផលហ្គេមដ៏ទូលំទូលាយ: ហេតុផលចុងក្រោយនិងសំខាន់បំផុតក្នុងការចូលរួមគេហទំព័រ W88 គឺជាការពិតដែលអ្នកមិនអាចធុញទ្រាន់ដោយសារផលិតផលហ្គេមដ៏ទូលំទូលាយរបស់វា។ នៅទីនេះអ្នកអាចលេងហ្គេមតាមអនឡាញសម្រាប់ការភ្នាល់កីឡា ហ្គេមកាស៊ីណូនិងសូម្បីតែ slot និង W88 fishing, lottery, និង P2P ហ្គេម.

សន្និដ្ឋាន

ដូច្នេះ ដោយ ប្រើ ការ បង្រៀន នេះ អ្នក អាច បន្ត និង បង្កើត គណនី មួយ នៅ ក្នុង  W88 Register ក្នុង រយៈ ពេល តែ ក្រោម 2 នាទី ប៉ុណ្ណោះ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិត និងទាមទារឥណទានដោយឥតគិតថ្លៃ W88 ចំនួន USD5 (KHR 20,310) បន្ទាប់មកធ្វើឱ្យការដាក់ប្រាក់ W88 លើកដំបូងរបស់អ្នកដើម្បីទាមទារការលើកឡើង W88 រហូតដល់ទៅ USD200 (KHR 811900) ដើម្បីបន្តបង្កើនកាបូបគណនីរបស់អ្នក។ W88 អាស៊ីគឺជាគេហទំព័រមួយដែលត្រូវគេយកចិត្ត ទុក ដាក់បំផុតនៅលើអ៊ីនធើណែតនៅក្នុងដែនពិភពលោកភ្នាល់ដែលផ្តល់នូវតម្រូវការទាំងអ្នកចាប់ផ្តើមនិងប្រូស ហើយការចូលរួមជាមួយ W88 គឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ!